Repamatic - REPARATIE EN VERKOOP - wasmachine, wasdroger, vaatwasserRepamatic is dé elektro specialist voor wasmachine reparatie en verkoop. Het zelfde geldt natuurlijk ook voor reparatie en verkoop van een wasdroger, vaatwasser, kooktoestel en andere huishoudelijke apparaten. Inbouw, vrijstaand, groot of klein. Snel, vahttp://www.repamaticwinkel.nlMijnWebwinkel RSS 2.0 Feed v1.0vaatwasserhttp://www.repamaticwinkel.nl/c-1020680/vaatwasser/Afzuigkaphttp://www.repamaticwinkel.nl/c-975889/afzuigkap/Kookplaathttp://www.repamaticwinkel.nl/c-966925/kookplaat/ovenshttp://www.repamaticwinkel.nl/c-966923/ovens/inbouw apparatenhttp://www.repamaticwinkel.nl/c-966913/inbouw-apparaten/Kijk en vergelijk op uw gemak en kies het inbouw apparaat die het beste bij u past. Wenst u meer informatie of wilt u een vakkundig advies voor de juiste keuze: vraag het ons per e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 - 20 00 99, wij staan graag voor u klaar! Bent u op zoek naar een bepaald merk en type inbouw apparaat dat niet in deze webwinkel staat? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 20 00 99. Het gemak van thuiswinkelen, de voordelen van Repamatic; uw Elektro Specialist! Bij ons worden de vermelde prijzen niet verhoogd met bezorg- of administratiekosten! Droogkasthttp://www.repamaticwinkel.nl/c-906310/droogkast/Kijk en vergelijk op uw gemak en kies de droogkast die het beste bij u past. Wenst u meer informatie of wilt u een vakkundig advies voor de juiste keuze: vraag het ons per e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 - 20 00 99, wij staan graag voor u klaar! Bent u op zoek naar een bepaald merk en type droogkast dat niet in deze webwinkel staat? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 20 00 99. Het gemak van thuiswinkelen, de voordelen van Repamatic; uw Elektro Specialist! Bij ons worden de vermelde prijzen niet verhoogd met bezorg- of administratiekosten!Koelkasthttp://www.repamaticwinkel.nl/c-616779/koelkast/Kijk en vergelijk op uw gemak en kies de koelkast die het beste bij u past. Wenst u meer informatie of wilt u een vakkundig advies voor de juiste keuze: vraag het ons per e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 - 20 00 99, wij staan graag voor u klaar! Bent u op zoek naar een bepaald merk en type koelkast dat niet in deze webwinkel staat? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 20 00 99. Het gemak van thuiswinkelen, de voordelen van Repamatic; uw Elektro Specialist! Bij ons worden de vermelde prijzen niet verhoogd met bezorg- of administratiekosten!stofzuigerhttp://www.repamaticwinkel.nl/c-549572/stofzuiger/ Voel de vrijheid van 15 meter bereik Extra lang snoer Dankzij het 12 meter snoer heeft de Bosch Free`e niet alleen het langste snoer ter wereld, maar ook het grootste bereik van maar liefst 15 meter (inclusief textielslang en verstelbare telescoopbuis). 360 graden draaibare slang Het unieke en gepatenteerde 360 graden kogelgewricht beweegt moeiteloos in alle richtingen, zodat u zich niet extra hoeft in te spannen.   Rubberen stootranden De zijkanten van de Free`e zijn voorzien van AirBumper Protection. Die verzorgen een dempend effect bij eventuele botsingen. Uw muren en meubelen zijn perfect beschermd. Toch per ongeluk een botsing? De Free`e laat geen rubber strepen achter! Specificaties   Air Flow Control Uitblaaslucht is 99,997% vrij van vuil en fijnstofdeeltjes    Air Safe Niet gereinigde lucht kan niet ontsnappen   5 jaar motorgarantie Vijf jaar lang gegarandeerde kwaliteit   2200 watt motor Uitstekende prestaties van de motor   MegaAir SuperTEXT stofzak Houdt optimaal stof vast, ook bij een volle zak   Gelagerde rubberen wielen Optimale flexibiliteit in alle richtingen  Download de brochure  5 JAAR GARANTIEhttp://www.repamaticwinkel.nl/c-433352/5-jaar-garantie/met ElectronicPartner Serviceplan Van uw kostbare aankoop wilt u natuurlijk zo lang mogelijk genieten, ook nadat de fabrieksgarantie periode is afgelopen. Helaas zijn onverwachte defecten nooit helemaal uit te sluiten. Hiervoor is er het ElectronicPartner Serviceplan, een mogelijkheid om de fabrieksgarantie te verlengen tot en met vijf jaar. Deze extra zekerheid biedt u jarenlang gebruiksgemak zonder onvoorziene kosten. ElectronicPartner Serviceplan in het kort:• 5 jaar lang zonder zorgen genieten van uw aankoop• 5 jaar lang kostenloze reparatie bij een storing; u betaalt geen materiaal-, loon- en voorrijkosten• 5 jaar lang geen eigen risico, tot op de laatste dag van de garantieperiode• 5 jaar lang kosteloze vervanging van uw apparaat bij een onherstelbaar defect• 5 jaar lang reparatie door erkende en gecertificeerde monteurs ElectronicPartner Service Plan: 5 jaar volledige garantie voor maar € 89,-! Hoe sluit u het ElectronicPartner Serviceplan af?U kunt deze direct bij aankoop van het apparaat afsluiten bij Repamatic, uw vakhandelaar. Wij zijn aangesloten bij ElectronicPartner Nederland B.V. Even de kosten van het Serviceplan voor u op een rijtje:- Vaatwassers, Wasmachines en Wasdrogers   € 89,00- Koelen, Vriezen, Fornuizen en ovens   € 79,00- Afzuigkappen en Magnetrons   € 49,00 ElectronicPartner serviceplan, een veilig gevoelLeveringsvoorwaarden Repamatichttp://www.repamaticwinkel.nl/c-389534/leveringsvoorwaarden-repamatic/Deze verkoopvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2000. Kwaliteit 1. Repamatic is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging. 2. Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Repamatic daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur. Eigendomsvoorbehoud 3. Repamatic blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. Betaling 4. Onverminderd het in artikel 5 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques. 5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Klachten 6. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij Repamatic te worden ingediend. 7. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Niet afgehaalde producten 8. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen waarvan de laatste bij aangetekend schrijven van Repamatic aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is Repamatic bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. Prijzen 9. Indien voor de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Repamatic gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen. Incasso 10. Indien de klant in verzuim verkeert en Repamatic tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij Repamatic verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%. Overmacht 11. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van Repamatic aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden. Schadevergoeding 12. De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van Repamatic wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 5 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 3 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het verkochte - verrichte (reparatie/installatie-)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 1 maand na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt. 13. Repamatic hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht. Reparatievoorwaarden Repamatic Reparatievoorwaarden Repamatic zijn van toepassing in gevallen waarin Repamatic als reparateur van huishoudapparaten (hierna te noemen “het product”) optreedt. Deze reparatievoorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2000. Klachten 1. Bij reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de opdrachtbon zijn omschreven. Prijs 2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. Opdrachtbon 3. De opdrachtbon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de opdrachtbon tevens een raming van de reparatiekosten. Stoppen of doorgaan 4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de opdrachtbon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de opdrachtbon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. 5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Repamatic en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de opdrachtbon. Repamatic stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen. 6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze Repamatic niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Kwaliteit 7. Indien daarvoor niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of , wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Repamatic de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking van de klant.8. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 9. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. Aansprakelijkheid 10. Repamatic is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt. Garantie 11. Repamatic geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparatie verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de factuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 12. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Repamatic een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. • Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. • Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend. • Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. Niet afgehaalde producten 13. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen - waarvan de laatste bij aangetekend schrijven - van Repamatic aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Repamatic bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. II. Verkoopvoorwaarden Repamatic Verkoopvoorwaarden Repamatic zijn van toepassing in gevallen waarin Repamatic als verkoper van huishoudapparaten (hierna te noemen “het product”) optreedt.Onderdelen verkoophttp://www.repamaticwinkel.nl/c-389532/onderdelen-verkoop/Wilt u liever zelf repareren? Wij leveren alle onderdelen voor alle merken wasmachines, drogers, ovens, magnetrons, kookplaten, afzuigkappen, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en kleine huishoudelijke apparaten. De onderdelen kunnen worden afgehaald op afspraak of worden bij u aan huis geleverd door de postbode. Voor een prijsopgave hebben wij de volgende informatie van u nodig:- merk- type/productnummer- omschrijving van het onderdeel Vraag een prijsopgave aan via: klik hier. Na informatievraag of bestelling wordt de prijs en levertijd aan u bevestigd. Betaling kan op de volgende 3 manieren:- Betaling contant bij aflevering/afhalen. - Betaling onder rembours aan de postbode. - Vooraf overmaken op rekeningnummer van Repamatic. Door u bestelde onderdelen kunnen niet worden geruild of retour genomen. Leveringsvoorwaarden uitgebreid: klik hier.Reparatiehttp://www.repamaticwinkel.nl/c-389517/reparatie/Wij repareren alle merken. Snel, vakkundig en betrouwbaar. Of het nu gaat om een wasmachine, magnetron of koelkast. Kwaliteit staat bij ons voorop. Wij repareren in de regio Heemskerk en omgeving (Kennemerland, IJmond en Zaanstreek). Alle merken huishoudelijke apparatenWasmachine, droger, koelkast, vriezer, kooktoestel en vaatwasser. Of het nu gaat om inbouw of vrijstaand. Wij komen graag bij u langs.Bel voor een afspraak 0251 – 20 00 99 of reageer via: klik hier.  Wij berekenen géén voorrijkosten! Alle merken kleine huishoudelijke apparatenStofzuiger, magnetron etc.Breng uw apparaat langs, wij repareren het graag voor u. Het onderzoektarief bedraagt 15,- euro. Repareren doen wij na prijsopgave. Bel voor een afspraak 0251 - 20 00 99 of reageer via: klik hier. Leveringsvoorwaarden uitgebreid: klik hier.Vaatwasserhttp://www.repamaticwinkel.nl/c-324597/vaatwasser/Kijk en vergelijk op uw gemak en kies de vaatwasser die het beste bij u past. Wenst u meer informatie of wilt u een vakkundig advies voor de juiste keuze: vraag het ons per e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 - 20 00 99, wij staan graag voor u klaar! Bent u op zoek naar een bepaald merk en type vaatwasser dat niet in deze webwinkel staat? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 20 00 99. Het gemak van thuiswinkelen, de voordelen van Repamatic; uw Elektro Specialist! Bij ons worden de vermelde prijzen niet verhoogd met bezorg- of administratiekosten!Wasdrogerhttp://www.repamaticwinkel.nl/c-324593/wasdroger/Kijk en vergelijk op uw gemak en kies de wasdroger die het beste bij u past. Wenst u meer informatie of wilt u een vakkundig advies voor de juiste keuze: vraag het ons per e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 - 20 00 99, wij staan graag voor u klaar! Bent u op zoek naar een bepaald merk en type wasdroger dat niet in deze webwinkel staat? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 20 00 99. Het gemak van thuiswinkelen, de voordelen van Repamatic; uw Elektro Specialist! Bij ons worden de vermelde prijzen niet verhoogd met bezorg- of administratiekosten!Wasmachinehttp://www.repamaticwinkel.nl/c-324592/wasmachine/Kijk en vergelijk op uw gemak en kies de wasmachine die het beste bij u past. Wenst u meer informatie of wilt u een vakkundig advies voor de juiste keuze: vraag het ons per e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 - 20 00 99, wij staan graag voor u klaar! Bent u op zoek naar een bepaald merk en type wasmachine dat niet in deze webwinkel staat? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via e-mail info@repamatic.nl of bel 0251 20 00 99. Het gemak van thuiswinkelen, de voordelen van Repamatic; uw Elektro Specialist! Bij ons worden de vermelde prijzen niet verhoogd met bezorg- of administratiekosten!   Contacthttp://www.repamaticwinkel.nl/c-318068/contact/Wij zijn: Repamatic / Denemarkenstraat 3 / 1966 NK  Heemskerk / Tel. 0251-200099k.v.k.: 34.12.76.87 Plaats hieronder uw contact gegevens.Welkom in de winkel van Repamatichttp://www.repamaticwinkel.nl/   In Heemskerk en omgeving (regio Kennemerland, IJmond en Zaanstreek) repareren en verkopen wij snel, vakkundig en betrouwbaar alle merken wasmachines, drogers, ovens, magnetrons, kookplaten, afzuigkappen, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en kooktoestellen. Of het nu gaat om inbouw of vrijstaand, kwaliteit staat bij ons voorop.   - Elk bij u afgeleverd apparaat wordt vakkundig aangesloten en geïnstalleerd! - Het oude apparaat wordt, indien u dat wenst, door ons afgevoerd. - Bovendien berekenen wij géén voorrijkosten! Voor reparatie en verkoop van huishoudelijke aparatuur is Repamatic het vertrouwde adres! Bel: 0251 - 20 00 99 of reageer via mail: info@repamatic.nl.  Bij ons worden de vermelde prijzen niet verhoogd met bezorg- of administratiekosten!     Sinds 1899 geldt het motto ‘er is geen betere’ in alles wat we doen. Miele heeft dan ook sinds 1901, toen de eerste wasmachine met eikenhouten kuip en waskruis werd geïntroduceerd, altijd vooruit gelopen met nieuwe ontwikkelingen. De intensieve inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de afgelopen 111 jaar worden continu beloond met innovaties, waarbij elke productverandering ook echt een verbetering is. Belangrijkste voordelen van de Edition 111-wasmachines* SoftCare-System met SoftCare-trommelSpeciale wasfunctie vlekkenAutoClean-wasmiddelladeEco Feedback-functieEnergiebesparend wassen met 20 °C en KoudFunctie Extra StilStartuitstel en resttijdweergave * Productkenmerken afhankelijk van het model.** De Edition 111-wasmachines zijn te herkennen aan het speciale Edition 111-logo, zoals hierboven afgebeeld.